Adam Topolski

Associate Partner

Związany z Trebbi od samego początku istnienia firmy.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku Budownictwo. Doświadczenie w branży budowlanej zdobywał u dużych Generalnych Wykonawców jak i deweloperów. 

Od 5 lat w zespole Trebbi Polska zajmuje się projektami kubaturowymi biurowymi oraz przemysłowymi zarówno nowobudowanymi jak i będącymi w modernizacji czy przebudowie. Zdobywał również cenne doświadczenie przy budowach, rozbudowach i dostosowaniu obiektów liniowych – infrastruktury drogowej i sieci.

Kierował realizacją wielu aranżacji powierzchni biurowych jak również licznych audytów Technicznych Due Diligence. 

Obecnie, jako Kierownik Projektu, zarządza dużymi projektami deweloperskimi na terenie całego kraju.