#bestof2021 cz.1

Zaczynamy podsumowanie tego roku! Pierwszy projekt, który możemy określić mianem #bestof2021 to prace przy budowie centrum dystrybucyjnego dla LPP S.A.! Co osiągnęliśmy?

Monitorowaliśmy harmonogram prac oraz nadzorowaliśmy przebieg robót, w tym prac konstrukcyjnych, sanitarnych i elektrycznych. Projekt został zakończony sukcesem!

#top #projects #trebbi #investorsupervision #projectmanagement