Nasza wizja i wartości

W Trebbi Polska nasi specjaliści zajmują się zarządzaniem inwestycją od powstania projektu, poprzez etap projektowania wykonawczego, aż po budowę. Zobowiązujemy się udzielić wsparcia Klientowi w nawiązywaniu współpracy z członkami zespołu projektowego i władzami oraz w nadzorowaniu kolejnych etapów projektu, by upewnić się, że prace zostaną ukończone zgodnie z wytycznymi i w ramach uzgodnionego budżetu. Bierzemy pełną odpowiedzialność za realizację projektu oferując usługi z zakresu audytu technicznego due diligence, zarządzania projektami i budową. Jesteśmy lojalni wyłącznie wobec naszego Klienta, bez konfliktu interesów z jakimkolwiek członkiem zespołu projektowego.

Jako firma chcemy z pasją i zaangażowaniem zapewniać naszym Klientom obiektywne porady w sposób, który nie tylko pomoże im zidentyfikować trudności i przeszkody (które nieuchronnie się pojawiają), ale także zapewni rozwiązania i wyznaczy kierunek działania prowadząc do złagodzenia negatywnego wpływu na postęp projektu. Zależy nam na upraszczaniu złożonych zagadnień, gromadzeniu poprawnych i zwięzłych informacji oraz na doradzaniu naszym Klientom najlepszych sposób postępowania.

 

Nasza historia

Trebbi Polska Sp. Z o. o. powstała w kwietniu 2014 roku dzieląc doświadczenie z Rose Consulting, brytyjską firmą konsultingową zajmującą się zarządzaniem projektami od 30 lat, by świadczyć profesjonalne usługi zarządzania projektami i kosztami za pośrednictwem zespołu ekspertów specjalizujących się w nadzorze projektów budowlanych na każdym etapie procesu.

Zaufali nam

Akredytacje

Trebbi Polska i członków zespołu

Wspieramy inicjatywy

Jesteśmy częścią

Media

Materiały informacyjne i promocyjne