Raportowanie Śladu Węglowego

Niniejszy dokument jest propozycją stworzenia ram dla komunikacji pomiędzy podmiotem zgłaszającym zapotrzebowanie na informacje w zakresie obliczania śladu węglowego (np. Inwestor, konsultant), a dostawcą tej informacji (np. wykonawca, podwykonawca, konsultant). Obserwacja rynku wskazuje, że w obecnej sytuacji różne podmioty (inwestorzy, banki) oczekują różnych zakresów obliczeń śladu węglowego. Jasna komunikacja zapotrzebowania informacyjnego do posiadacza najlepszej wiedzy o wbudowanym materiale i jego ilości, czyli wykonawcy staje się wyzwaniem. Dokument niniejszy ma na celu uproszczenie tego procesu do przekazania ustandaryzowanych formularzy i określenia zakresu oczekiwanej informacji np. w umowie. Wierzymy, że doprowadzi to do standaryzacji wymiany informacji o wbudowanych materiałach i ich ilościach na potrzeby obliczania śladu węglowego, a w dalszej perspektywie przyczyni się powstania i popularyzacji porównywalnych wskaźników emisyjności na rynku.