Roszczenia to historia, która:

 • jest opowiedziana i przedstawiona w sposób zrozumiały dla czytelników (inwestorów, projektantów, sędziów, ekspertów, arbitrów)
 • przyciąga uwagę i jest obiektywna (przedstawiając fakty)
 • jest poparta dowodami

 

 

Dla kogo?

Usługa Roszczenia są idealnym rozwiązaniem dla:
 • Inwestorów
 • Kontrahentów
 • Instytucji sądowych

Właśnie takiej usługi potrzebujesz?

Skontaktuj się z nami:

Technical Due Diligence

 

 

Jak wygląda proces roszczenia?

Cały proces roszczenia rozpoczyna się od:

 1. Obiektywnej analizy dokumentów zebranych podczas inwestycji

2. Ustalania faktów, zmian, trudności, kolizji

 

 

Jakie opinie oferujemy?

Waloryzacyjne
Czasowe
Kosztowe

 

 

Jakie są zalety?    

 • ankiety
 • gwarancji i rękojmia
 • zrównoważonego rozwoju

 • kwestii ochrony środowiska
 • zanieczyszczenia gleby
 • geotechniki
 • geoskanowania

 • amortyzacji podatkowej
 • prognozy nakładów inwestycyjnych
 • oszacowania kosztów operacyjnych
 • wyceny wartości odtworzeniowej

 • audytu przeciwpożarowego
 • ryzyka