Jak działamy?

  • Zespół wielobranżowy na bieżąco sprawdza postęp prac oraz ich zgodność z wymogami inwestora
  • Cyklicznie sporządzany jest raport o stanie zaawansowania robót oraz, przy Bank Monitoringu, informacja o możliwości zwolnienia transzy kredytu

Dla kogo?

  • Inwestorzy - Monitorowanie przebiegu swoich inwestycji
  • Klienci - Potrzeba fachowych opinii technicznych na temat przebiegu prac
  • Jednostki finansujące - Profesjonalne opinie techniczne na temat finansowanych przedsięwzięć

Jak to działa?

Development Monitoring

Sprawdzenie w imieniu klienta postępów prac w inwestycji oraz ich zgodności z:
Harmonogramem
Budżetem
Wiedzę techniczną
Adekwatnymi aktami prawnymi

Bank Monitoring

To dodatkowa opinia o możliwości zwolnienia kolejnej transzy finansowej przez instytucję finansującą
Umowa trójstronna
Konsultant
Inwestor
Bank lub fundusz

Właśnie takiej usługi potrzebujesz?

Skontaktuj się z nami: