Claim to historia, która:

  • jest opowiedziana i przedstawiona w sposób zrozumiały dla czytelników (inwestorów, projektantów, sędziów, ekspertów, arbitrów)
  • przyciąga uwagę i jest obiektywna (przedstawiając fakty)
  • jest poparta pisemnymi dowodami

Dla kogo jest usługa Claim?

  • Inwestorów
  • Kontrahentów
  • Instytucji sądowych

Jak to działa?

Cały proces przygotowania roszczenia rozpoczyna się od:

1. Obiektywnej analizy dokumentów zebranych podczas inwestycji
2.Ustalania faktów, zmian, trudności, kolizji 
3. Oferujemy 3 rodzaje opinii: Waloryzacyjne, Czasowe, Kosztowe

Jakie są zalety?

Claim na czas:
  1. Informowanie stron o problemach w trakcie realizacji inwestycji
  2. Szansa na uniknięcie procesu
Claim post factum
  1. Profesjonalnie sporządzona opinia, która może być wykorzystana przez strony w ewentualnym procesie sądowym

Właśnie takiej usługi potrzebujesz?

Skontaktuj się z nami: