Technical Due Diligence to zestaw analiz i działań mających na celu:

 • identyfikację dodatkowych kosztów i problemów formalnych, z którymi musi się liczyć właściciel nieruchomości
 • ocenę stanu technicznego nieruchomości, w tym kompletności i poprawności dokumentacji oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami
 • określenie wskazania ram technicznych, w których właściciel będzie musiał działać na kolejnych etapach projektu budowlanego.

 

 

Dla kogo?

Usługa Technical Due Diligence  jest idealnym rozwiązaniem dla:
 • okazjonalnych nabywców
 • inwestorów instytucjonalnych, którzy chcą kupić nieruchomość
 • deweloperów
 • właścicieli, którzy znają aktualny stan nieruchomości i przygotowują się do sprzedaży
 • właścicieli, którzy chcą potwierdzić lub zdyskwalifikować uwagi audytu TDD przygotowanego na zlecenie.

Właśnie takiej usługi potrzebujesz?

Skontaktuj się z nami:

Technical Due Diligence

 

 

Co gwarantuje jakość audytu?

Działamy zgodnie ze standardami Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)!

 

 

Co zawiera raport? 

identyfikację i charakterystykę ryzyka
podsumowanie zawierające wszystkie składowe raportu

Ogólny opis nieruchomości
analizę aktualnego stanu nieruchomości
Weryfikację poprawności wymaganej dokumentacji

analizę umów najmu pod kątem technicznym nieruchomości
Weryfikację dostępnych gwarancji i rękojmi
przygotowanie prognozy ekspedycji inwestycyjnej

Sprawdzenie, czy nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków lub nie znajduje się w obszarze konserwacji archeologicznej.

 

analizę zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami technicznymi
Wizualną ocenę stanu technicznego w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych oraz powierzchni zewnętrznych i instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Co więcej? 

Możemy przeprowadzić dodatkowe audyty dotyczące:    

 • ankiety
 • gwarancji i rękojmia
 • zrównoważonego rozwoju

 • kwestii ochrony środowiska
 • zanieczyszczenia gleby
 • geotechniki
 • geoskanowania

 • amortyzacji podatkowej
 • prognozy nakładów inwestycyjnych
 • oszacowania kosztów operacyjnych
 • wyceny wartości odtworzeniowej

 • audytu przeciwpożarowego
 • ryzyka