Kompleksowy pakiet usług inżynierskich - wszystko, co może pomóc w rozwoju Twojej inwestycji.

Dla kogo?

Kompleksowa usługa Zarządzania Projektem (Project Management) jest idealną opcją dla Klientów, którzy chcą zdać się na doświadczonego doradcę przy swojej inwestycji i zdjąć z siebie ciężar samodzielnego prowadzenia projektu.

Naszych Klientów wspiera grupa Project Managerów, Inżynierów i Inspektorów wszystkich branż budowlanych. Do każdego projektu tworzymy odpowiedni zespół, aby zapewnić obsługę idealnie dopasowaną do oczekiwań naszego Klienta.

Co zapewniamy w Zarządzaniu Projektem?

Zapewniamy pomoc na początkowych etapach Twojej inwestycji:

Poszukiwanie nieruchomości odpowiadającej potrzebom Klienta.
Przygotowywanie wstępnych budżetów
Przygotowanie studiów wykonalności
Przygotowanie i realizacja harmonogramu projektu
Wsparcie Klienta w negocjacjach na etapie transakcji
Przeprowadzenie przetargów na Wykonawców we wszystkich zakresach
Przygotowywanie wycen potencjalnych nieruchomości przed zakupem lub sprzedażą, najczęściej w formie szczegółowego Raportu Technicznego Due Diligence.
Nadzór nad przygotowaniem Projektów:
  • koncepcyjnego,
  • budowlanego,
  • przetargowego,
  • wykonawczego
Wsparcie Klienta w uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu.

Koordynacja, nadzór i odbiór robót:

Postęp budowy
Monitorowanie rzeczywistych postępów wykonawcy w stosunku do krytycznych dat uzgodnionego harmonogramu
Zarządzanie Kosztami
Monitorowanie stanu budżetu i śledzenie zmian związanych ze zleceniami zmian
Zgody i zatwierdzenia
Zarządzanie wszystkimi prośbami z GW i zapewnienie właściwego dopasowania do projektu budynku
Jakość
Monitorowanie aspektu jakości z odpowiednimi konsultantami i upewnienie się, że żadna zmiana (proponowana lub wdrożona) nie wpłynie na wynik końcowy. Udzielanie porad technicznych dotyczących specjalnych wymagań.
Ryzyko i działania projektowe
Monitorowanie i zarządzanie potencjalnymi ryzykami, których Klient powinien być świadomy, i wdrażanie działań łagodzących.
Raportowanie projektu Klientowi
Definiowanie i generowanie odpowiednich raportów monitorujących projekt (częstotliwość, treść). Organizacja badania terenu i spotkanie z przedstawicielem Klienta Sporządzenie comiesięcznej ankiety fotograficznej

Budżetowanie i planowanie projektu:

Przygotowanie budżetu dla całego Projektu
Przygotowanie harmonogramów płatności
Raportowanie Klientowi postępów i budżetu projektu poprzez miesięczny raport kosztów
Opracowanie ekonomicznego przepływu środków pieniężnych projektu w oparciu o szacowany postęp działań
Podanie informacji o kosztach, aby zapewnić przestrzeganie procesów budżetowych zatwierdzenie wszystkich prac

Dokumentacja techniczna

Koordynacja z zespołem projektowym i zapewnienie jakości następujących działań:

Doradztwa w zakresie najlepszych rozwiązań uwzględniających projekt architektoniczny, aspekty techniczne, koszty, czas i kwestie utrzymania.
Koordynacji projektów technicznych z wymaganiami Klienta
Dostarczania kompletnej dokumentacji, jej oceny i zatwierdzenia.
Raportów postępów do Klienta
Spotkań z architektem i projektantami technicznymi/branżowymi na budowie
Zapewnienie wsparcia dla działań administracyjnych, aby uzyskać wszystkie zgody na kontynuowanie prac

Właśnie takiej usługi potrzebujesz?

Skontaktuj się z nami: