Kompleksowy pakiet usług inżynierskich – wszystko, co może pomóc w rozwoju Twojej inwestycji.

Dla kogo?

Kompleksowa usługa Zarządzania Projektem (Project Management) jest idealną opcją dla Klientów, którzy chcą zdać się na doświadczonego doradcę przy swojej inwestycji i zdjąć z siebie ciężar samodzielnego prowadzenia projektu.

Naszych Klientów wspiera grupa Project Managerów, Inżynierów i Inspektorów wszystkich branż budowlanych. Do każdego projektu tworzymy odpowiedni zespół, aby zapewnić obsługę idealnie dopasowaną do oczekiwań naszego Klienta.

Co zapewniamy w Zarządzaniu Projektem?

Właśnie takiej usługi potrzebujesz?

Skontaktuj się z nami:

Zapewniamy pomoc na początkowych etapach Twojej inwestycji:

Poszukiwanie nieruchomości odpowiadającej potrzebom Klienta.

Przygotowywanie wstępnych budżetów

 

Przygotowanie studiów wykonalności


Przygotowanie i realizacja harmonogramu projektu

Wsparcie Klienta w negocjacjach na etapie transakcji

Przeprowadzenie przetargów na Wykonawców we wszystkich zakresach


Przygotowywanie wycen potencjalnych nieruchomości przed zakupem lub sprzedażą, najczęściej w formie szczegółowego Raportu Technicznego Due Diligence.

Nadzór nad przygotowaniem Projektów:

  • koncepcyjnego,
  • budowlanego,
  • przetargowego,
  • wykonawczego

Wsparcie Klienta w uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu.

 

 

Koordynacja, nadzór i odbiór robót:

Postęp budowy

Monitorowanie rzeczywistych postępów wykonawcy w stosunku do krytycznych dat uzgodnionego harmonogramu.

Zarządzanie Kosztami

Monitorowanie stanu budżetu i śledzenie zmian związanych ze zleceniami zmian

Zgody i zatwierdzenia

Zarządzanie wszystkimi prośbami z GW i zapewnienie właściwego dopasowania do projektu budynku


Jakość

Monitorowanie aspektu jakości z odpowiednimi konsultantami i upewnienie się, że żadna zmiana (proponowana lub wdrożona) nie wpłynie na wynik końcowy.

Udzielanie porad technicznych dotyczących specjalnych wymagań.

 

Ryzyko i działania projektowe

Monitorowanie i zarządzanie potencjalnymi ryzykami, których Klient powinien być świadomy, i wdrażanie działań łagodzących.

Raportowanie projektu Klientowi

Definiowanie i generowanie odpowiednich raportów monitorujących projekt (częstotliwość, treść). Organizacja badania terenu i spotkanie z przedstawicielem Klienta

Sporządzenie comiesięcznej ankiety fotograficznej

Budżetowanie i planowanie projektu:

Przygotowanie budżetu dla całego Projektu

Przygotowanie harmonogramów płatności

Raportowanie Klientowi postępów i budżetu projektu poprzez miesięczny raport kosztów


Opracowanie ekonomicznego przepływu środków pieniężnych projektu w oparciu o szacowany postęp działań

 

Podanie informacji o kosztach, aby zapewnić przestrzeganie procesów budżetowych  zatwierdzenie wszystkich prac

Dokumentacja techniczna

Koordynacja z zespołem projektowym i zapewnienie jakości następujących działań:

Doradztwa w zakresie najlepszych rozwiązań uwzględniających projekt architektoniczny, aspekty techniczne, koszty, czas i kwestie utrzymania.

Koordynacji projektów technicznych z wymaganiami Klienta

Dostarczania kompletnej dokumentacji, jej oceny i zatwierdzenia.


Raportów postępów do Klienta

Spotkań z architektem i projektantami technicznymi/branżowymi na budowie

Zapewnienie wsparcia dla działań administracyjnych, aby uzyskać wszystkie zgody na kontynuowanie prac

Skontaktuj się z nami: