Co słychać we Wrocławiu? Mountpark

Kolejna aktualizacja! Zobaczcie jak Mountpark Wrocław, którego budowę nadzorują nasi inspektorzy, rozrasta się na naszych oczach. Już niebawem zakończą się prace nad stanem surowym i… rozpoczną prace wykończeniowe! A to wszystko dzięki Tomasz Mastej, który stale nadzoruje nasz zespół i postępy na budowie.

Kto wyczekuje efektu końcowego?

#mountpark #investment #warehouse #siteinspector

Expo Real 2021

Już za kilka dni odbędzie się największe i najważniejsze wydarzenie branżowe – EXPO REAL (Messe München) 2021!
Nasz #TrebbiTeam w składzie: Chris LoweArkadiusz Osiński MRICSMariusz Witkun oraz Grzegorz Piórczyński również zawita do Monachium, aby podczas 3 dni wypełnionych konferencjami, wykładami, targami oraz panelami dyskusyjnymi pozyskać specjalistyczną wiedzę.

Do zobaczenia na miejscu!

#exporeal2021 #trebbipolska #propertyindustry

Co dalej z ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz zasadą “10H”​?

by Grzegorz Piórczyński

 

Nawet jeżeli dane zagadnienie nie znajduje się w kręgu zainteresowań szerszej grupy ludzi, to zdarza się, że istnieje na tyle istotny aspekt danej sprawy, że wiedza o nim nawet osoby które na co dzień się tym tematem nie zajmują. W przypadku branży odnawialnych źródeł energii (OZE) i farm wiatrowych w Polsce takim aspektem jest „zasada 10H”. Zasada ta dotyczy minimalnej odległości zabudowań mieszkalnych od elektrowni wiatrowej, która nie może być mniejsza niż dziesięciokrotność wysokości elektrowni w maksymalnym wzniesieniu łopat. Mówimy tu o odległościach rzędu 1500 – 2000 m, co zgodnie z raportem Instrat Policy Note 01/2021 „Wiatr w żagle. Zasada 10H, a potencjał lądowej energetyki wiatrowej w Polsce” (raport) wykluczyło z inwestycji wiatrowych 99,7 proc. obszaru Polski. Jak się nie trudno domyślić, w praktyce zupełnie wyhamowało to rozwój całego sektora. Branża od samego początku tj. 2016 r. apelowała o złagodzenie tych ograniczeń tak aby pogodzić interesy sąsiadów inwestycji oraz inwestorów i całego społeczeństwa czerpiącego korzyści z OZE.

Konieczność zmian jest dla wszystkich oczywista, szczególnie gdy nie chodzi tylko o pieniądze, ale i o środowisko i klimat w ogóle, czyli o nas wszystkich. Prace nad tymi zmianami trwają (warto zaznaczyć, że przy udziale zaprzyjaźnionej kancelarii DWF). O nowelizacji ustawy „odległościowej” opowiadał Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach panelu „Przyszłość wiatru na lądzie w Polsce” w trakcie sierpniowej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Serocku. Główne założenia nowej ustawy to utrzymanie zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej wyłącznie na podstawie MPZP. Ma zostać zachowana ogólna zasada odległościowa 10H, ale przy umożliwieniu gminom chętnym budowaniu na swoim terenie nowych inwestycji wyznaczanie w planach miejscowych terenów przeznaczone pod budowę elektrowni wiatrowych w mniejszej odległości od budynków mieszkalnych. W takich okolicznościach nowa „dwukierunkowa” minimalna bezwzględna odległość elektrowni od zabudowań mieszkalnych będzie na poziomie 500 m. Odległość ta nie będzie miała już zastosowania dla określenia minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od form ochrony przyrody (stosowane będą przepisy środowiskowe). Projekt MPZP dla elektrowni wiatrowej będzie obowiązkowo konsultowany z gminą pobliską (której obszar położony jest w odległości mniejszej niż 10H). Gmina pobliska będzie miała obowiązek opracowania MPZP dla jej terenów będących w zasięgu oddziaływania elektrowni. Jest również propozycja aby umożliwić gminom lokalizację inwestycji OZE na terenach produkcyjnych, składów i magazynów oraz obszarach i terenach górniczych pod warunkiem określenia przez MPZP maksymalnej wysokości zabudowy i spełnienia minimalnej odległości 500 m.

Kiedy zmiany wejdą w życie? Dyrektor w trakcie konferencji nie był wstanie podać konkretnych terminów. Z informacji uzyskanych przez Business Insider od służb prasowych Ministerstwa Rozwoju i Technologii (artykuł) wynika, że „przewidywany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to przełom III i IV kwartału 2021 r. Zakładany termin wejścia w życie przepisów ustawy to początek 2022 r.” Czas goni, wracając do raportu Instrat, „brak zmian stanowi zagrożenie dla realizacji przez Polskę wiążących dla niej celów klimatycznych na 2030 rok. Cele te zakładają redukcję emisji cieplarnianych w Unii Europejskiej o 55 proc. względem roku 1990. Jak wskazano w raporcie „Droga do celu” Fundacji Instrat (raport), wymaga to gwałtownej redukcji emisji CO2 w sektorze elektroenergetycznym. Aby było to możliwe, do 2030 roku moc zainstalowana elektrowni wiatrowych powinna przekroczyć 18 GW”.

Dodatkowo eksperci zwracają uwagę, że czas niezbędny do uruchomienia nowych farm w przypadku zawieszonych projektów to trzy lata, a dla nowych sześć lat. Trzymamy kciuki za jak najszybsze rozwiązanie problemu, a osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z przywołanymi publikacjami.

Jesteśmy w Builder Polska!

➡️ Czym są fit-out’y?
➡️ Co wyróżnia fit-out’y powierzchni biurowej?
➡️ Dlaczego stanowią one wzywanie dla zespołu wykonawczego?

Na te oraz inne pytania odpowiada nasza Architekt i Design Coordinator – Agnieszka Kotuniak-Olszewska w specjalnym artykule przygotowanym dla Builder Polska.
Nasze doświadczenie z zakresu fit-outów pozwala nam realizować kolejne projekty jak na przykład ten dla Browarów Warszawskich, gdzie połączone część mieszkaniową, biurową oraz usługową.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem 👉 https://bit.ly/3ie36iG

#fitout #realestatemarket #architecture #trebbipolska

Dzień Budowlańca 2021

Już dzisiaj świętujemy Polsce Dzień Budowlańca!

To szczególnie ważne dla nas święto, którego tradycja sięga czasów PRL-u. Co więcej, wiązało się ono nie tylko z podkreśleniem wagi przodowników pracy, ale również z… wcześniejszym fajrantem.

Choć czasy się zmieniły to warto pamiętać o tych, których łączy jedno miejsce – plac budowy. Z tej okazji składamy wszystkim Budowlańcom najlepsze życzenia – spełnienia zawodowego, bezusterkowych odbiorów oraz zadowolenia z wkładu w rozwój budownictwa.

#celebrate #bulidersday #trebbi

Zdobywamy wiedzę i chcemy się nią dzielić!

Stale się rozwijamy i chętnie dzielimy się nasza wiedzą!

Taką możliwość dają nam wydarzenia branżowe, w których chętnie uczestniczymy. Rownież podczas seminarium organizowanego przez British Embassy Warsaw mieliśmy okazję dyskutować na temat Nowego polskiego Prawa Zamówień Publicznych razem z Mariusz Witkun oraz Arkadiusz Osiński MRICS, który był ekspertem panelu dyskusyjnego.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!

#conference #law #procurement #development

DOZ S.A. z nową przestrzenią

Nasze zobowiązania realizujemy zawsze na czas! A w przypadku fit-outów dla jednego z naszych Klientów udało się nam ukończyć 20 dni przed czasem!

Dzięki czujnemu oku Anna Pilch oraz Paweł Majewski firma DOZ S.A może cieszyć się przestrzenią zaaranżowaną w ciągu 2 miesięcy w samym centrum Warszawy! Widok z 10 i 14 piętra jest zachwycający,  a wykończenie projektu idealnie sprzyja pracy w biurze.

A to nie koniec… Przed nami więcej fit-outów dla CPI Property Group Polska. Czekajcie na kolejne efekty naszej współpracy!

#fitout #projectmanagemnet #supervison #project

Audyt techniczny dla Brookfield Asset Management

Cztery hale, dwie nieruchomości, jeden Klient!

To właśnie dla Brookfield Asset Management mieliśmy przyjemność przeprowadzić audyt techniczny w dwóch lokalizacjach: Warszawie oraz Wrocławiu i w 4 halach o łącznej powierzchni 122 660.99 m2!
Co więcej wspieraliśmy również proces zakupowy nieruchości, dzięki czemu usunięte zostały usterki z TTD i uzgodnione ich koszty.

Dziękujemy za zaufanie i polecamy się na przyszłość!

#wearehouse #audit #TDD #realestate