Bartłomiej Lach

Project Manager

Ukończył studia prowadzone w języku angielskim na Politechnice Krakowskiej na kierunku Budownictwo oraz Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, posiadacz uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

W branży budowlanej od siedmiu lat. Doświadczenie zdobywał u Generalnych Wykonawców takich jak CFE Polska Sp. z o.o. oraz Budimex S.A. pracując na projektach kubaturowych oraz infrastrukturalnych na terenie całej Polski. Pracował również przy realizacji dużych projektów w ramach zamówień publicznych.

W Trebbi od lutego 2020 roku, współpracuje z funduszami inwestycyjnymi oraz krajowymi i międzynarodowymi korporacjami przy projektach z zakresu realizacji inwestycji – głównie logistycznych, na terenie całego kraju i za granicą, na wszystkich etapach projektu.