Paweł Majewski

Project Manager

Absolwent inżynierii środowiska na Politechnice Warszawskiej oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Posiadacz uprawnień budowlanych.

W zespole Trebbi Polska od ponad 3 lat, jest odpowiedzialny za nadzór i koordynację inwestycji komercyjnych i biurowych. Obecnie również inspektor nadzoru w branży sanitarnej. Posiada m.in. doświadczenie w koordynacji aranżacji biurowych dla Najemców np. WeWork, Allen&Overy, Ingersoll Rand oraz zarządzaniu procesem budowlanym. Wcześniej pracował jako inżynier budowy na inwestycjach komercyjnych i przemysłowych w całej Polsce.

Obecnie odpowiedzialny za monitoringi, zarządzanie oraz koordynację inwestycji i projektów w Trebbi Polska. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.