Grzegorz Piórczyński

Dyrektor Operacyjny

Partner, Dyrektor Operacyjny, Pełnomocnik Zarządu. Związany z Trebbi Polska od samego początku istnienia firmy. W branży budowlanej i nieruchomości obecny od 2011 r. W Trebbi Polska odpowiedzialny jest za codzienne funkcjonowanie firmy. W ramach prowadzonych przez firmę projektów jako Dyrektor/Kierownik Projektu zarządza procesami inwestycyjnymi na każdym ich etapie, od powstania pomysłu do przekazania gotowego projektu do Klienta, z zakresu wznoszenia, remontu, rozbudowy oraz przebudowy obiektów budowlanych i ich aranżacji. Zajmuje się również nadzorami inwestorskimi, audytami technicznymi Due Diligence, roszczeniami oraz szeroko pojętym doradztwem.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Projektami w Budownictwie na tym samym wydziale. Członek Royal Institution of Chartered Surveyors oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń). Posiadacz certyfikatu PRINCE2 Foundation i Practitioner z zarządzania projektami oraz uczestnik wielu szkoleń w tej dziedzinie.