Grzegorz Piórczyński

Dyrektor Operacyjny

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Projektami w Budownictwie na tym samym wydziale. Członek Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Budownictwa oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń). Posiadacz certyfikatu PRINCE2 Foundation i Practitioner z zarządzania projektami oraz uczestnik wielu szkoleń w tej dziedzinie. 

Związany z Trebbi od samego początku istnienia firmy. Jest odpowiedzialny za zarządzanie procesami inwestycyjnymi na każdym ich etapie, od powstania pomysłu do przekazania gotowego projektu do Klienta, z zakresu wznoszenia, remontu, rozbudowy oraz przebudowy obiektów budowlanych i ich aranżacji. Zajmuje się również nadzorami inwestorskimi, audytami technicznymi Due Diligence, roszczeniami oraz szeroko pojętym doradztwem i rozwojem biznesu.