Yuriy Dykiy

Project Manager

To absolwent Inżynierii Środowiska na Politechnice Lwowskiej na kierunku Budownictwo Miejskie i Gospodarka Miejska.
Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami na wszystkich etapach realizacji inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych a także w przeprowadzeniu audytów technicznych, kontroli jakości robót budowlanych, kontroli kosztów, monitorowania kredytów. Wcześniej pracował jako koordynator projektów na inwestycjach komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce, na Ukrainie i w Rosji. Obecnie będzie odpowiedzialny za monitoringi, zarządzanie oraz koordynację inwestycji i projektów w Trebbi Polska.